Oy Equine Innovation Ltd:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste


1. Rekisterin pitäjä

Oy Equine Innovations Ltd
Purasentie 12
39150 Pinsiö

Y-tunnus 2588058-5


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katja Kulmakorpi
info@hevoskeksinnot.fi
Puhelin 045 676 2455


3. Rekisterin nimi

Oy Equine Innovations Ltd:n asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja viestintään.


5. Rekisterin tietosisältö

Tietosisältö kattaa asiakkaalta itseltään saadut tiedot:

- Henkilön nimi
- Yrityksen nimi
- Yhteystiedot
- Y-tunnus
- Yhteyshenkilöiden: nimi, sähköposti, puhelinnumero
- Tallin koko
- Laskutustiedot

Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan.

Jatkuva, automaattisesti keräytyvä tietosisältö käsittää historian tehdyistä tarjouksista, kaupoista, projekteista sekä niihin liittyvistä yhteydenpidosta. Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto voi käsittää luottotietoja sekä muita vastaavia, joita kolmannet osapuolet tuottavat yleisinä yritystietopalveluina. Tarkistuksia voidaan tehdä myös yleisistä julkishallinnon lähteistä.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta.


7. Tietojen luovutus

Emme luovuta asiakkaisiimme liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille.


8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Oy Equine Innovations Ltd suhtautuu vakavasti henkilötietojen salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. OY EQUINE INNOVATIONS LTD 24.5.18

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa (i) lain täytäntöönpanon tarpeita tai (ii) rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.


9. Oikeus tietojen tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon

Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme.

Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Toimintamalli:

1) Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä Oy Equine Innovations Ltd:n rekisterin yhteyshenkilöön.

2) Sovi tapaamisaika käsittelyä varten. Tapaamisessa käsitellään tarkastuspyyntöön liittyvät asiat.

3) Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.